Civata Tork Değerleri

Aşağıdaki tabloda verilen civata tork değerleri örnek niteliğindedir. Uygulamanızdaki tork değerlerini proje tasarımcısı ya da civata imalatçısından istemeniz doğru olacaktır. Bu değerler hazırlanırken; Yeni civatalar herhangi bir yağlayıcı olmadan kullanılmıştır Akma-sünme değeri %90 olarak öngörülmüştür Somun-civata sürtünme katsayısı 0.14 olarak alınmıştır Nihai tork değerleri tablodaki verilerden %20-%25 düşük olması önerilmekle birlikte kesin olarak belirtmek doğru…

Hidrolik Tork Anahtarları ile Lokmanın Güvenli Kullanımı

Hidrolik Tork Anahtarları ile Lokmanın Güvenli Kullanımı Bu makale kare sürücülü hidrolik tork anahtarlarını kullanan kişiler veya elinde bulunduranları kendilerine veya ekipmanlara zarar verme riskinden kaçınarak nasıl kullanacaklarına yönelik tavsiye amacı taşımaktadır. Bununla birlikte burada sunulan öneriler, el tork anahtarları, elektrikli tork anahtarları, havalı tork anahtarları vb., diğer ekipmanlar için de uygulanabilir niteliktedir. Lokmalar kendiliğinden…